รายละเอียด
โควิด-19 กักตัว 14 วัน ทำอย่างไร เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม , เก็บตัวในบ้านและจำกัดคนเยี่ยม , งดรับประทานหารร่วมกับผู้อื่น , สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา, ไม่ควรเข้าใกล้ผู้อื่น ในระยะต่ำกว่า 1 เมตร , ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลล้างมื
อ้างอิงจาก  https://www.thaigov.go.th/infographic/contents/details/2808